متولدین اسفند *

نماد : حوت

ویژگیهای متولدین اسفند : خلاق ، حساس ، زودرنج ، با قدرت تخیل قوی ، با احساس و بیش از حد دلسوز ، فداکار و ازخود گذشته ، هم دل و هم فکر ...

جنبه های منفی شخصیت متولد اسفند : واقع گریز ، مرموز ، دو پهلو و مبهم ، سست اراده ...

متولدین اسفند به نسبت متولدین ماههای دیگر ، زیاد اهل تظاهر نیستند . صاحب سرشتی ملایم و معتدل و خوشایند هستند . از نظر احساسی ، آنها بیشتر از روی غریزه زندگی میکنند . متولدین اسفند مدام در حالت رویا به سر میبرند و از همه کناره گیری میکنند . هیچگاه در ارتباطات شخصی خودشان خودپسندانه رفتار نمیکنند و در دوستیها بیشتر دهنده هستند تا گیرنده .

بیماریها و مشکلات احتمالی در متولدین اسفند :

صورت فلکی حوت بر پاها و کبد حکومت میکند و در نتیجه بیشتر در معرض ابتلا به کم خونی ، بیماریهای پوستی و ناراحتیهای پا و لگنی هستند .

علاقه مندیها و بیزاریها :

- علاقه مندیها : تنهایی و مکانهای دور افتاده برای فرو رفتن در رویا ، مسخره بازی ...

- بیزاریها : مورد انتقاد قرار گرفتن ، احساس سردرگمی ، پر مدعا و همه چیز دان ...

متولدین اسفند به نکات زیر عمل کنند :

1- سعی کنند تا در همه ی کارهایشان تجدید نظر کنند .

2- آرامتر با مسائل برخورد کنند .

3- دست از ولخرجی بردارند و کمی هم به پس انداز کردن بپردازند .

4- از گوشه گیری دوری کنند و از لاک خود بیرون بیایند و دریچه ی قلبشان را به روی دیگران باز کنند .

5- همیشه در شاد کردن مردم تلاش کنند .

رنگ محبوب و خوش یمن متولدین اسفند : سبز آبی ملایم

سنگ خوش یمن برای شما : "سنگ قمر" ... این سنگها درخشان و براق نیستند و از رنگ هلویی و خاکستری گرفته تا آبی روشن و مات در آنها به چشم می خورد . مهمترین خصوصیت این سنگ توانایی آن در کمک به شما و آرامش بخشیدن و فرو نشاندن احساسات و عواطف است . / ...

***********************************************************

پس این منم ،

بانویی از جنس حوت لبخند