سلام همین جا بهت خوش امد میگم خانوم گل و امیدوارم بیشتر از این ببینمت لبخند

این که میگی هم روز و هم سن  داری اره من هم یکی از دوستان هست توی

وبلاگ مرداد ماه که یک روز و یک ماه هستیم ولی از من یک سال کوشولو تر هستن .نیشخند

راستی با این نظر موافقیم شما بچه ها هم ماه تون رو از همین الان یه جشن تولد

دعوت میکنیم که بیاین به خرج خودتون ...زباننترسید بابا با هم کنار میایم...نیشخند

امیدوارم بقیه بچه ها هم بیان برای تک تکشون ایمیل زدم یول

شما هم دوستانتون چه در ماه اسفند چه ماه ها دیگر باشند خوشحال میشیم

با وبلاگ ماه ها همکاری کنند.قلب

باز هم ممنون برای استارت قوی که زدیتشویق

همین